Video dạy thiền của các thiền sư Việt Nam

Mời các hiền giả xem video về thiền pháp của các thiền sư Việt Nam

HT Viên Minh#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Kinh Nghiệm Thiền Quán Thứ bảy, 20 Tháng 2 2010 HT Viên Minh 1031

TS Kim Triệu#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Một Ngày Thiền Tập tại Bải Biển Chủ nhật, 09 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 644
2 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài Bế Mạc Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 371
3 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 08 Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 284
4 Quả Báu Sự Tu Tập Thứ năm, 06 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 379
5 Vật Thực Cho Tâm Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 344
6 Thân Bệnh - Tâm Không Bệnh Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 234
7 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 07 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 210
8 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 06 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 208
9 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 05 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 202
10 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 04 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 212
11 Tâm Quán Niệm Xứ Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 281
12 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 03 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 166
13 Niệm Thọ - Ngày Thứ Sáu Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 200
14 Vun Bối Chánh Niệm Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 157
15 Niệm Chi Tiết Ngày Thứ 4 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 209
16 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 02 Thứ tư, 05 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 228
17 khóa thiền Mùa Đông-2010-Bài 01 Thứ ba, 04 Tháng 1 2011 Sư Tuệ Lực 220
18 Chánh Niệm Ngày Thứ 3 Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 Sư Tuệ Lực 234
19 Minh và Vô Minh Ngày Thứ 2 Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 Sư Tuệ Lực 248
20 khóa thiền Tứ Niệm Xứ tại chùa Thiên Trúc Bài1 Thứ sáu, 24 Tháng 12 2010 Sư Tuệ Lực 356
21 Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn Thứ hai, 08 Tháng 2 2010 HT Kim Trịêu 793

TS Khánh Hỷ#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 khóa thiền tứ niệm xứ - 2008 Thứ năm, 11 Tháng 3 2010 Sư Tuệ Lực 450
2 Tiếp Theo Khóa thìên Mùa Đông 8 ngày tại Thiền Viện Phước Sơn Thứ ba, 09 Tháng 2 2010 Sư Tuệ Lực 372
3 Phương Pháp Thực Hành Tứ Niệm Xứ Thứ ba, 08 Tháng 9 2009 Sư Tuệ Lực 623

HT Giác Chánh
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Tác giả Số truy cập
1 Ba Lọai Phước Thứ sáu, 13 Tháng 5 2011 Sư Tuệ Lực 146
2 Đức Tin - TT Giác Chánh Thứ năm, 10 Tháng 6 2010 TT Giác Chánh 609
3 Bốn chi phần Thánh Tu-da-hoàn Thứ sáu, 12 Tháng 2 2010 TT Giác Chánh 375
4 Bốn Pháp Đồng Nhất Thứ tư, 10 Tháng 2 2010 TT Giác Chánh 429
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét