Lời Phật dạy


http://kienthuc.epi.vn/zoomh/500/uploaded/maianh/2013_07_29/thien_29.7_phapcu5_kienthuc_otiz.jpg


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét