Truyện về đức Phật Thích Ca qua tranh vẽ

Họ Ngài là Thích Ca, một chi nhánh của họ Kiều Tất La, là một quý tộc.  Còn Mâu Ni là đức tính trong sạch, vắng lặng của Ngài, chỉ là tiếng để khen ngợi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét