Cảnh báo khi tu theo Đại ThừaVì bậc Đạo Sư Vô Thượng, Đức Thế Tôn của chúng ta đã Niết Bàn nên chúng ta phải noi theo những gì gọi là nguyên thủy nhất (nếu có thể) từ lời Phật (Đức Thế Tôn). Vì sao các bạn biết không? Không phải ai giảng dạy về Đạo Phật cũng dạy đúng vì các bạn đâu thể biết họ nói đúng hay sai khi mà chân ướt chân ráo bước vào đạo Phật. Cái rất nguy hiểm là nếu ông thầy dạy sai Chánh Pháp (Giáo Pháp Đạt Niết Bàn) mà ông ta nổi tiếng, có danh vọng, thế thì các bạn càng dễ bị "lừa gạt" hơn, càng dễ bị tiêm nhiễm tà kiến hơn. Nếu bạn đã từng hiểu sự đau khổ, cái tự ái cá nhân, sự luân hồi như thế nào thì bạn sẽ hiểu Đức Phật.


Cho nên, Đức Phật đã biết sau này và muôn kiếp về sau phải xảy ra chuyện đó nên Phật mới nhắn nhủ như sau:
"- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: "Chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. ". Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Ðiều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên." (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ)
   
Chỉ có 1 Tứ Diệu Đế, không có cái Tứ Diệu Đế thứ 2, cho nên chỉ có 1 và chỉ 1 Chánh Pháp mà thôi. Cũng vậy, các bạn sinh ra là nhờ 1 cha và 1 mẹ, cha mẹ thứ 2 nếu có thì là cha mẹ nuôi. Chứ không bao giờ có chuyện có 2 cha 2 mẹ đẻ ra chúng ta.  Nói như vậy để làm chi? Để thấy rằng mọi lời nói nào mà đi ngược với chứng Niết Bàn, đi ngược với Bát Chánh Đạo thì là lời nói  phù hợp với hoang tưởng phàm phu của họ chính là những kẻ ác, rất độc  ác nếu như các bạn thực sự am hiểu Tứ Diệu Đế và sự luân hồi đau khổ là như thế nào. Họ độc ác không phải vì tâm tính họ có sự độc ác, họ độc ác vì họ quá ngu si khi dám vượt qua Tứ Diệu Đế, vượt qua lời dạy nguyên thủy của  Đức Phật. Đạo Phật là Đạo Trí Tuệ đó các bạn. Mà Trí Tuệ thì gắn bó như tay chân với Sự Thật (Tứ Diệu Đế) cho nên càng phải xa lánh những kẻ sáng tác ra Kinh Điển. Đó là hãy lánh xa, càng xa Đại Thừa càng tốt. Giáo Lý Đại Thừa là giáo lý mê muội, ngu si, giả tạo lời Phật. Chẳng cần phải dùng lịch sử Kinh Điển (mà đã được truyền miệng) hoặc Kinh Điển Pali để vạch mặt Đại Thừa, chỉ cần dùng Tứ Diệu Đế là vạch mặt Đại Thừa giả dối dễ dàng. Các sư Đạ đại thừa có học nhưng học Tứ Diệu Đế dỏm (Tứ Diệu Đế xịn là trong Kinh Nguyên Thủy), các sư vì ngu si quá, ham mê thú vui ngũ dục quá, chưa diệt được tham sân si thì làm sao hiểu Tứ Diệu Đế Xịn. Bây giờ, PPCT đưa ra cái này, bạn hãy hỏi bất kỳ sư Đại Thừa nào những câu hỏi sau đây thì các sư Đại Thừa không phân biệt ai đều bí lù và họ ấp a ấp úng, tìm lời thoái thác, nói năng câu trước đá câu nói sau:
1) Giác ngộ là gì? 
2) Làm thế nào để giác ngộ?
3) Tiến trình giác ngộ (Niết Bàn) trải qua bao nhiêu giai đoạn. Giải thích từng giai đoạn?
4) Quá trình giác ngộ có những gì xảy ra? 
5) Thực hành pháp hành gì để giác ngộ trong vòng từ 7 ngày đến 60 năm cuộc đời? 

Chỉ cần 5 câu hỏi này thôi thì các sư Đại Thừa ú ớ, chạy trốn trả lời, chẳng có ông sư, bà sư nào mà trả lời được, cho dù bọn họ có nổi tiếng, đức cao vọng trọng như thế nào (đạo Phật là đạo Giác Ngộ vượt qua thế gian nên ba cái danh tiếng, tiền tài, khen chê, bằng cấp Phật học đều không phải là tiêu chuẩn lựa chọn mà phải lựa chọn Giác Ngộ cho đúng Chánh Pháp). Nếu họ mà trả lời được thì họ không bao giờ mà ở trong chùa Đại Thừa mà hưởng thú vui cúng tiền của thí chủ nữa.  Nhưng quan trọng hơn hết là gì? Là 5 câu hỏi này liên quan đến Tứ Diệu Đế và quá trình tu tập để kiểm chứng kết quả Niết Bàn.
- Này Ananda, nếu trong các ngươi có người nghĩ rằng: "Lời nói của bậc Ðạo sư không còn nữa. Chúng ta không có Ðạo sư (giáo chủ)". Này Ananda, chớ có những tư tưởng như vậy. Này Ananda, Pháp và Luật, Ta đã giảng dạy và trình bày, sau khi Ta diệt độ, chính Pháp và Luật ấy sẽ là Ðạo Sư của các Ngươi. (Kinh Đại Bát Niết Bàn thật,Trường Bộ Kinh) -
Pháp và Luật là gì? Là những lời dạy để chứng nghiệm Tứ Diệu Đế đấy các bạn. Nó khác xa với Giáo Lý Đại Thừa một trời một vực. Đại Thừa tu trở thành phàm phu đi luân hồi khổ đau không biết đường ra, còn Pháp và Luật trong tạng Kinh Nguyên Thủy thì tu để trở thành Phật Con (là con của Phật Thích Ca).  
Các bạn đừng tự hào mình là "Phật tử", cái đó là cái dốt nát đó (khi đã qui y Tam bảo giả dối Đại Thừa). Chừng nào bạn chứng Nghiệm được Thánh quả TU ĐÀ HOÀN thì mới trở thành con thực sự của Phật. Chưa chứng được Tu Đà Hoàn mà xưng làm "Bồ Tát" thì chết có thể vào kiếp "Bò Tót". Nghiệp lực ác từ muôn kiếp quá khứ nó chẳng nể trọng ai còn vô minh (còn là phàm phu). Ngay cả Phật Thích Ca và Các Vị A La Hán, Các vị chư Thiên đã đạt Tu Đà Hoàn dù thương bao nhiêu cũng chả cách nào giúp được. Các vị ấy không thể làm dừng được Luật Nhân Quả. (Phật A di đà cứu bạn, chuyện này không bao giờ có, sẽ không bao giờ có)

Nếu bạn hiểu được những lời trên thì bạn sẽ dễ dàng hiểu được lời phân tích sau đây:  
Lịch sử về Đạo Phật rất phức tạp, bạn cũng không cần phải mất thời gian nghiên cứu. Vì đã có nhiều người nghiên cứu rồi: đó là Kinh Đại Thừa là không phải do Phật nói. Một tóm tắt lịch sử Đạo Phật như thế này: 
Đại Chúng Bộ (tiền thân của nó là Bà La Môn Giáo) cũng là tiền thân của Phật Giáo Đại Thừa. Bạn chú ý là Bà La Môn là những người có ăn học trong xã hội Ấn khi thấy giáo lý Chánh Pháp "hay hay" và họ tiếp nhận có "chọn lọc" theo lối bị nhiễm tà kiến hoang tưởng từ Bà La Môn Giáo. Lúc ấy, Đức Phật đã Niết Bàn nên không ai kiểm soát được họ (không ai nghe lời ai), họ tự do sáng tạo tư tưởng nhờ biết chút ít về Kinh Nguyên Thủy. Sau đó những tăng sĩ Đại Thừa nhiều thế hệ vì tham lam, ngã mạn và còn là phàm phu sáng chế ra thêm Kinh Đại Thừa (chế tác theo nhu cầu tâm linh của xã hội Ấn) vì cao hứng quá nên chê bai Tứ Diệu Đế (có Đạo Đế là Bát Chánh Đạo), khinh thường bậc A la hán (bậc không còn gì để học - bậc vô học, bậc đã chiến thắng mọi ràng buộc hữu vi, bậc ứng cúng là phước điền cho chư Thiên và Nhân Loại). Tuy Đại Thừa tự nhận là Đạo Phật nhưng họ lại thực hành những pháp "không phải do Phật thuyết".

Kinh Niệm Phật Ba La Mật chỉ là một trong nhiều Kinh Đại Thừa khác dùng chiêu "kích thích thật nhiều lười biếng" để tín đồ "theo A di đà" và hứa thật nhiều, thật nhiều lợi ích để Phật tử phàm phu "nhẹ trí" phế bỏ Bát Chánh Đạo. Thế nhưng chẳng có ai trên đời mà đạt được "cái hứa lèo, hứa láo" đó (là lên cõi a di đà). Ai đã đạt được những gì A di đà hứa, xin thành thật khai báo? Chú ý thêm nữa là Kinh Nguyên Thủy mà PPCT dùng bây giờ là Kinh của nhóm Theraveda vì thấy sự loạn lạc giáo pháp do phàm phu Bà La Môn cao hứng sáng tác ra nên Các Thượng Tọa Đã Chứng Nghiệm Chánh Pháp cố thủ và duy trì y nguyên lời Phật. Vì thế, nên mới gọi là Theraveda là nhóm Bảo Thủ. Theraveda (Nguyên Thủy của các Trưởng lão) tách ra và tránh xa cái gọi là Đại Thừa vì giáo lý đó là giáo lý sa vào Tham ái (Tập đế) không thoát khỏi Đau Khổ (Khổ Đế). Tất cả các sư phụ Đại Thừa mọi thế hệ rất là ngu và dốt mặc dù có ăn học trong xã hội. Vì sao các bạn biết không? Vì họ không biết thế nào là chân nghĩa của Sự Thật. Có ai dạy cho họ đâu mà họ biết. Họ bị truyền thống giả dối ám ảnh, chi phối từ ban đầu, họ đâu đủ khả năng trí tuệ mà thoát ra được (vì tham ái của phàm phu). Nhưng phải đáng thương là do Nghiệp ngu quá mạnh của họ chưa thể trở thành Nghiệp khôn được. Từ đầu bọn Bà La Môn đã là kẻ giả dối (giả mạo lời Phật) thì đừng hòng cái giáo lý Đại Thừa mang lại cho bạn được cái gì.

Cái Đại Thừa mang lại cho bạn là cái thiện nhưng chứa tà kiến luân hồi đau khổ. Nhưng Bạn đâu cần học Đại Thừa để trở thành thiện. Có vô số nhà đạo đức, hiền triết cho bạn học theo cái thiện. Nhưng để đạt Niết Bàn thì chỉ có theo giáo pháp Bát Chánh Đạo (trong Kinh Nguyên Thủy) của Phật Thích Ca Mâu Ni mà thôi. Kinh của kẻ phàm phu và lời nói của bậc giác ngộ khác xa lắm bạn ơi. 

Tu sĩ đại thừa không thực hành vào trọng tâm Bát Chánh Đạo (với Chánh Niệm là Tứ Niệm Xứ, Chánh Định là Tứ Thiền v.v...). Phần lớn tăng sĩ Đại thừa xem thường Kinh Nguyên Thủy là "hạ liệt", "căn cơ thấp kém" (rất nhiều băng đĩa, sách kinh Đại Thừa đã nói, hãy tự kiểm chứng, PPCT nào dám nói láo). Cho nên hiếm ai tự xưng là Phật tử Đại Thừa mà hiểu rành về Pháp Nguyên Thủy thì nói chi đến thực hành Pháp Nguyên Thủy, nói chi đến chứng đạo quả. Minh chứng:
   “Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh Đạo, thời ở đấy không có đệ nhất Sa Môn, ở đấy không có đệ nhị Sa Môn, cũng không có đệ tam Sa Môn, cũng không có đệ tứ Sa Môn. Này subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh Đạo thời ở đấy có đệ nhất Sa Môn, đệ nhị Sa Môn, cũng có đệ tam Sa Môn, cũng có đệ tứ Sa Môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không Sa Môn. Này suhadda, nếu những vị Tỳ kheo này sống chân chánh, thời đại này không vắng những vị A La Hán”. (Kinh Trường Bộ tập I trang 659,  kinh Đại Bát Niết Bàn)
Bạn có hiểu được lời nói này? 
"Này các Tỳ kheo, những Sa môn và Bà la môn nào không hiểu biết như thật “Ðây là khổ”, không hiểu biết như thật “Ðây là khổ nhân”, không hiểu biết như thật “Ðây là khổ diệt”, không hiểu biết như thật “Ðây là con đường đưa đến khổ diệt” thời này các Tỳ kheo, những Sa môn và Bà la môn ấy không được ta thừa nhận là Sa môn trong hàng Sa môn hay Bà la môn trong hàng Bà la môn, và các tôn giả ấy, ngay trong đời này, cũng không tự mình chứng đạt thắng trí và an trú trong sự thành tựu mục đích của Sa môn và Bà la môn." (Tiểu Bộ Kinh – Samanabramana Sutta – Sa môn chân chánh – Phật Thuyết Như Vậy, Thích Minh Châu dịch Việt)”
Tất cả những ai tự xưng là Phật tử mà không thực hành Bát Chánh Đạo để thấy rõ Khổ, Nguyên Nhân Khổ, Và Sự Diệt Khổ một cách Như Thật thì không phải là Đệ tử của Phật. Kinh rất rõ ràng như vậy!

Kinh Đại Thừa phỉ báng, bôi nhọ, xuyên tạc Kinh Nguyên Thủy rất nhiều (Kinh nào cũng xuyên tạc). Thử lấy 1 ví dụ nhỏ, trong Kinh Niệm Phật Ba la mật (do các sư Đại Thừa chế ra) viết như sau:

"Nếu ai phát khởi tâm chí tu hành, cũng không thể tu tập các  môn Giới Luật, Thiền định, Trí tuệ, Giải thoát vô lậu. Không thể tu tập Tứ niệm xứ,  Bát chánh đạo, Tứ chánh cần. Không thể tu tập Tứ vô lượng tâm, không thể tu tập Sáu Ba la mật, hoặc là Bố thí Ba la mật, nhẫn đến Trí tuệ Ba la mật, không thể tu tập bằng các phương tiện của Quán Trí để ngộ nhập Phật Tri Kiến. Không thể  chứng đắc Tu Ðà Hoàn, Tư Ðà Hàm, A Na Hàm, A La Hán. Không thể chứng nhập Sơ Thiền nhẫn đến Tứ Thiền. Không thể chứng nhập Niết Bàn Diệu Tâm. Không thể vào sâu vô lượng Tam muội, Thần thông du hý của chư Bồ tát, nhẫn đến không thể thâm nhập cảnh giới thù thắng trang nghiêm của chư Phật, hoặc rải cỏ nơi Ðạo tràng, đánh rền trống pháp hàng phục ma quân."
Đoạn kinh "Đại Thừa" trên muốn xuyên tạc toàn bộ giáo pháp quan trọng bậc nhất có trong Kinh Điển Nguyên Thủy (phỉ báng toàn bộ Giáo Pháp Như Lai). Nó bảo rằng thực hành pháp nguyên thủy sẽ không có kết quả dù cố gắng cỡ nào (xem đoạn Kinh: Nếu ai phát khởi tâm chí tu hành...). Kinh Niệm Phật Ba la mật đó cho rằng chỉ cần niệm Phật A di đà (không có thật) là đạt mọi thứ "Niệm Phật thành Phật" (xem bản Kinh gốc ở trên internet), nó bảo rằng không cần phải tu Kinh Nguyên Thủy. Hãy trả lời cho PPCT: "Trên đời này có ai thành Phật nhờ niệm Phật A di đà chưa?", "Có ai vãng sanh rồi trở về đây giúp chúng sanh chưa? Bằng chứng?". Nó dụ dỗ, đánh động vào lòng tham của người tu Phật "nhẹ dạ cả tin" rằng "tu ít được vô lượng công đức; tu ít, biết ít, cố gắng ít mà thành Phật" (lạy Phật một lạy xóa muôn tội). Còn rất nhiều đoạn Kinh ngu ngốc, phản lại sự thật khoa học, phản lại Chánh Pháp nữa, PPCT vì thấy không cần thiết phải chỉ ra thêm rất dài dòng.
Đây là sự phá hoại Gốc rễ của Đạo Phật chứ không phải "Đại Thừa" cái gì cả. Nói một cách sự thật là như vậy.  Ai góp phần vào phá hoại đạo Phật thì Nghiệp phải gánh là luân hồi đau khổ không biết đường ra.  Cho nên PPCT cảnh báo với tất cả không phân biệt ai: "Đừng bênh vực đại thừa dù với bất kỳ hình thức gì".
Hãy đọc lại lời này: “Này Subhadda, trong pháp luật nào không có Bát Thánh Đạo, thời ở đấy không có đệ nhất Sa Môn, ở đấy không có đệ nhị Sa Môn, cũng không có đệ tam Sa Môn, cũng không có đệ tứ Sa Môn. Này subhadda trong pháp luật nào có Bát Thánh Đạo thời ở đấy có đệ nhất Sa Môn, đệ nhị Sa Môn, cũng có đệ tam Sa Môn, cũng có đệ tứ Sa Môn. Những hệ thống ngoại đạo khác đều không Sa Môn. Này suhadda, nếu những vị Tỳ kheo này sống chân chánh, thời đại này không vắng những vị A La Hán”.
Rõ ràng Đức Phật đã khẳng định rằng chân lý (Bát Chánh Đạo) phù hợp cho bất cứ ai và mọi thời. Nếu thực hành cố gắng, sống chân chánh theo Chánh Pháp thì "thời đại này không vắng những vị A La Hán". Thế mà Kinh đại thừa cứ xuyên tạc, bôi nhọ, vu khống Kinh Nguyên Thủy là sao? Phật còn dám khẳng định rằng tu Tứ Niệm Xứ (Tức là Chánh Niệm thuộc Bát Chánh Đạo) liên tục thì ít nhất từ 7 ngày đến 7 sẽ đạt được Thánh quả Tu Đà Hoàn. Minh chứng:
" Này các Tỷ kheo, vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong bảy năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến bảy năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này như vậy trong sáu năm... trong năm năm... trong bốn năm... trong ba năm... trong hai năm... trong một năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại; hai là nếu còn hữu dư y, chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ kheo, không cần gì đến một năm, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy tháng, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì bảy tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong sáu tháng... trong năm tháng... trong bốn tháng... trong ba tháng... trong hai tháng... trong một tháng... trong nửa tháng... vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn. Này các Tỷ-kheo, không cần gì nửa tháng, một vị nào tu tập Bốn Niệm xứ này trong bảy ngày, vị ấy có thể chứng một trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh trí ngay trong hiện tại, hai là nếu còn hữu dư y, thì chứng quả Bất hoàn." 
Phật tử theo phái "Tịnh Độ Tông" cần phải cảnh giác và bỏ thời gian tìm hiểu cho kỹ vấn đề này để khỏi phí một kiếp tu hành vô ích. Đừng bao giờ tôn thờ sự giả dối (A di đà) nếu có đầy đủ bằng chứng cho thấy đó là giả dối. 
PPCT góp ý như vậy. PPCT không có lợi gì cho việc ai theo A di đà hay không theo A di đà. Cho nên đừng nói PPCT chia rẽ "Phật giáo" như một số người thiếu óc suy luận. Vì sao? Vì người Phật tử phải sống theo sự thật và nên giúp người khác sống theo sự thật (dẹp bỏ sự giả dối tai hại). Nếu ai không đồng ý, hãy chứng minh: "A di đà đang ở Phương Tây?" và "đã từng gặp A di đà". Nếu Phật tử Tịnh Độ Tông tinh ý hãy so sánh đạo Thượng Đế (Thiên Chúa Giáo, Hồi Giáo) và Đạo A di đà thử xem: rất giống nhau. Niệm A di đà về Cực Lạc chính là Cầu Thường Đế về Thiên Đàng. Tuy nhiên Thượng Đế và A di đà là không có thật thì làm gì mà về Cực Lạc hay lên Thiên Đàng được. Pháp Niệm Phật của giáo pháp Nguyên Thủy chỉ đạt tối đa là Cận Định Sơ Thiền (dù cho có niệm suốt đời) và mục đích của Niệm Phật trong pháp Nguyên Thủy là để giúp cho tâm thức bớt nhiễu loạn (có chút định lực) để tiến đến thực hành Thiền quán Tứ Niệm Xứ (Tuệ) để chứng nghiệm Tứ Diệu Đế. Pháp Niệm Phật là Định. Tu học cần phải đầy đủ  thực hành Giới Định Tuệ (Bát Chánh Đạo) thì mới thăng tiến trí tuệ được. Mà Bát Chánh Đạo do Phật giảng trong Kinh Nguyên Thủy mới là đúng.
Thêm 1 ý nữa để giúp các bạn Tịnh Độ: hãy thử xem lúc mình "đau ỉa" (không phải nói bậy) hoặc "bệnh nặng" thì mình có nhớ đến niệm A di đà hoặc là niệm A di đà nổi không? Nếu không, hãy xét đến khi mình sắp chết, trong cơn hấp hối thì sự đau đớn cùng cực thì làm sao sức đâu, tâm trí đâu mà niệm A di đà được.
Cái câu lừa gạt và u mê "Niệm 10 niệm A di đà sẽ cứu giúp vãng sanh là ba xạo, nổ bom nguyên tử". Vì sao? Một người sắp chết nếu nhập được vào Cận Định của Sơ Thiền (pháp Niệm Phật Nguyên Thủy) thì phải là người có khả năng nhập vào Cận Định tích tắc trong vòng ít nhất 10 giây.  Nếu Phật tử Tịnh Độ nào có khả năng trong vòng 10 giây nhập vào được trạng thái Cận Định của Sơ Thiền thì sẽ được có cái tái sanh tốt đẹp nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có chuyện đến cõi A di đà. Vì A di đà đã không có thật thì làm gì mà ai đến cõi đó được. Có nói có, không nói không. Như vậy mới xứng đáng là đệ tử Phật.

Rõ ràng A di đà chỉ là một cái "mánh mung" của các sư Đại Thừa (xưa ở Ấn Độ, các sư đại thừa là sư Bà La Môn thờ thượng đế - Phạm Thiên), cõi Cực Lạc A di đà không có.  Đạo Phật là Khoa học có nói có, không nói không, không được lập lờ đánh tráo khái niệm. Bản chất  của Sự Thật là Rõ Ràng, còn đối với Giả Dối thì có tính lươn lẹo, mập mờ, xảo trá.

Đánh tráo khái niệm là gì bạn biết không? Cho 3 khái niệm A, B, C. A là đúng (tức là những lời dạy của Phật để hướng đến Giác Ngộ Niết Bàn). C là những tư tưởng trái với giác ngộ Niết Bàn (ví dụ A di đà là không có thật chẳng hạn). B là những lời không đúng sự thật, họ lý luận về B để khỏa lấp cho bằng được, làm cho bằng được A = C. Nhưng thực sự A không có bằng (=) C.  Đối với các bạn chưa được gặp đúng thầy chân thật, hiểu biết cặn kẻ, giảng dạy cho biết thế nào là A (sự thật) . Các bạn ấy sẽ rất dễ tin vào B (giả dối) vì nó được lý luận rất điêu ngoa, dụ dỗ, quảng cáo với ngôn từ mỹ miều, hứa khả được sự ích lợi với ít công sức nếu làm như vầy, như vầy. Bản chất con người thì ai mà không có tham dục nếu nghe lời dụ ngọt ngào thì sẽ dính bẩy, dính kế. Ở trong kinh doanh cũng vậy mà thôi các bạn, họ quảng cáo, thương thuyết dùng rất nhiều sự xảo trá. Nhưng cơ bản, mọi cái xảo trá từ "đánh tráo khái niệm" mà ra đó các bạn. Có sự vô tình đánh tráo khái niệm và cũng có sự cố ý đánh tráo khái niệm. Nhưng cái nào cũng đem lại bất lợi cho bạn khi tin theo. Nhiều chùa đại thừa cũng dùng chiêu này khi dùng B là kích thích tình thương, tình cảm của bạn để bạn xoè tiền ra cho họ như mua nhang để ủng hộ chùa với giá đắt gấp nhiều lần giá thị trường, góp tiền để xây tượng mẹ Quan Âm.để có nhiều phước vô lượng, diệt tội ác từ muôn kiếp v.v... Đó là chia sẽ cho bạn nào chưa biết ngụy biện là gì. Trường hợp của các thầy Đại Thừa thì các thầy ấy vì tôn thờ cái giả, cái xảo trá cho nên dù bất kỳ hình thức xin tiền gì, mua bán gì cũng là gian dối và lòng tham thúc đẩy. Nhưng Đức Phật không cho phép bất kỳ sư xuất gia nào nhận tiền dù bất kỳ hình thức gì và không hề có chuyện người xuất gia hành nghề mua bán. Đó là trí tuệ của Phật đó các bạn, ngài cấm nhận tiền và mua bán nhằm ngăn chặn sự giả dối xâm chiếm tâm và đề phòng làm tăng thêm tham dục cho người xuất gia, giết  chết sự đắc đạo của họ. 
 
Tội nghiệp thay những chúng sanh nhẹ trí tuệ mà nặng lòng tham. Bạn hãy xem Phật đã dạy gì mà ngay cả những người Tây Phương (hiện nay) đã dần dần đã theo đạo Phật Nguyên Thủy ngày càng nhiều:
"- Như vậy, này các Kàlàmà, điều Ta vừa nói với các Ông: "Chớ có tin vì nghe báo cáo, chớ có tin vì nghe truyền thuyết; chớ có tin vì theo truyền thống; chớ có tin vì được kinh điển truyền tụng; chớ có tin vì lý luận suy diễn; chớ có tin vì diễn giải tương tự; chớ có tin vì đánh giá hời hợt những dữ kiện; chớ có tin vì phù hợp với định kiến; chớ có tin vì phát xuất từ nơi có uy quyền, chớ có tin vì vị Sa-môn là bậc đạo sư của mình. ". Nhưng này các Kàlàmà, khi nào tự mình biết rõ như sau: "Các pháp này là bất thiện; Các pháp này là đáng chê; Các pháp này bị các người có trí quở trách; Các pháp này nếu thực hiện và chấp nhận đưa đến bất hạnh khổ đau", thời này Kàlàmà, hãy từ bỏ chúng! Ðiều đã được nói lên như vậy, chính do duyên như vậy được nói lên." (Kinh Kalama, Tăng Chi Bộ)
Cái pháp bất thiện mà rất sâu nặng là có Tà Kiến. Thật là sâu nặng lỗi lầm khi phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng. 
Phỉ báng Phật: Kinh không do Phật thuyết, được sáng tác mà bảo do Phật thuyết. Từ đầu kẻ tạo ra đại thừa đã là những kẻ gian dối, tham lam.
Phỉ báng Pháp: Phỉ báng, xuyên tạc Chánh Pháp Nguyên Thủy (do Phật đi bộ bằng bàn chân đất để dạy cứu khổ và diệt khổ)
Phỉ báng Tăng: chê bai, hạ thấp A la hán, chê chúng tăng Nguyên Thủy là Tiểu Thừa hạ liệt. 

Vì sao Phật và các vị A la hán đi bộ bằng bàn chân đất để ăn xin mọi người có hiểu không? Vì sao sư Tịnh Độ ngồi mát, ăn bát vàng, xe đưa rước sang xịn, mặt mập bụng phồng, tụng kinh (đám ma, giỗ chạp...), và làm nhiều trò phản khoa học lấy tiền giá cắt cổ? Đức Thế Tôn ơi, Chánh Pháp của ngài bao giờ mới cứu được dân Việt? Cả một đất nước thờ Phật mà bị lừa gạt, làm cho những người cần Giác Ngộ thực sự lại xa rời Phật. Tối kỵ của Giác Ngộ (Phật) là "Giả dối". Từ đầu những kẻ sáng tác Kinh Đại Thừa là kẻ giả dối, đừng ngu si trong chờ kẻ giả dối cho bạn được cái gì. Đừng tiền mất, tật mang, tốn thời gian vô ích. Điều này đúng cho đời cũng như đạo
Thân ái

Phật Pháp Chân Thật  (PPCT)
16 Tháng 12 năm 2017

3 nhận xét:

 1. gio tu theo tinh do no tro thanh van hoa o viet nam . 99% dung la thoi mat phap

  Trả lờiXóa
 2. Tu sỉ thích chùa lớn, dễ kiếm tiền sống hưởng thụ ,tu đại thừa.
  Cư sĩ thích làm nô lệ( gọi là công quả kiếm tiền cho tu sỉ đại thừa hưởng thụ) luôn mơ tưởng cõi cực lạc ,tu đại thừa

  Trả lờiXóa
 3. làm sao để nhiều người biết và đọc trang này . Trên youtube chỉ có thầy Thích Nhật Từ là can đảm nói nhiều về vấn đề này .
  Chúc trang nhà ngày càng có nhiều bài viết tương tự . Đạo Phật gốc còn được lưu truyền hay không chính một phần nhờ sự thông tin đúng và vạch trần điều sai .
  Cảm ơn quý vị .

  Trả lờiXóa