Sơ đồ tóm tắt Phật Pháp

  • Tóm tắt nội dung các bài giảng trong một khóa thiền
    của Thầy Viên Minh
  • Ghi chép:: Anh Tuấn
                   Biểu đồ 3:


 

  

Ngồi thiền  

Thiền thì đi đứng ngồi nằm gì cũng được, nhưng nếu ngồi thì cứ ngồi tự nhiên, tư thế nào thoải mái là được. Chủ yếu là ngồi thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự. Buông cái ngã lăng xăng phản ứng tạo tác xuống, thì tâm liền chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên, đó chính là Thiền tuệ. Nếu thấy điều gì phát sinh nơi thân tâm thì chỉ lặng lẽ, vô tâm mà thấy nó sinh diệt chứ không can thiệp vào. Như vậy tất thấy thực tánh pháp. Còn nếu khi buông mọi tham muốn mà tâm lắng dịu, an ổn thì tâm sẽ tự vào hỷ lạc định xả một cách tự nhiên, đó là chánh định, vô ngã (chứ không phải định do cố gắng của bản ngã tạo thành). Có lúc tâm tự buông không còn cái ta ảo tưởng thì thực tánh pháp hiện ra rõ ràng, toàn diện và rất tự nhiên, không vướng vào bất cứ điều gì ở đời (Ngã, Pháp đều rỗng lặng).
  

Một số bài kệ của Thầy Viên Minh:


VÔ SỰ
Học Đạo quý vô tâm
Làm, nghĩ, nói không lầm
Sáng, trong và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm.
HỮU SỰ
Nói, làm thường Thận trong
Luôn trọn vẹn Chú tâm
Lắng nghe Quan sát rõ
Đến đi Pháp lặng thầm

TÂM

Tâm không làm muôn việc
Công hạnh trả về không
Sống nhờ ơn không tạng
Chết từ thuở lọt lòng.

BUÔNG

Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu
BUÔNG hết một phen đừng luyến tiếc
Con ơi, ngay đó thấy Đạo Mầu!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét