Chân Đế và Tục Đế (Sách) - Hòa thượng Thondara, Khánh Hỷ dịch

Chân Đế và Tục Đế (bài giảng 1) - Hòa thượng Thondara, Khánh Hỷ dịch

1. Làm thế nào để trở thành người Phật Tử tốt?
2. Làm thế nào để có một đời sống tại gia an vui hạnh phúc?
3. Những điều cần biết liên quan đến Nghiệp

4. Thánh Tu Đà Huờn

 

Chân Đế và Tục Đế (bài giảng 2) - Hòa thượng Thondara, Khánh Hỷ dịch

5. Chân Đế và Tục Đế
6. Phương pháp đặt câu hỏi về ba mươi hai thể trược
7. Ba loại Trí tuệ
8. Ví dụ điển hình về Ngón tay
9. Thân và Tâm, hay Danh và Sắc
10. Giải về mười tám yếu tố căn, trần, thức
11. Sự thấy
12. Sự nghe
13. Sự ngửi

 

Chân Đế và Tục Đế (bài giảng 3) - Hòa thượng Thondara, Khánh Hỷ dịch

 14. Sự nếm
15. Sự tiếp xúc hay đụng
16. Sự suy nghĩ
17. Giải về đề mục chuyển động ở bụng và các đề mục phụ
18. Giải về đề mục căn bản
19. Giải về Thọ hay Cảm Thọ
20. Bát chánh đạo trong thiền minh sát
21. Bài pháp cuối

1 nhận xét:

  1. rất có ích, mình đang tìm cuốn sách này, chân thành cám ơn rất nhiều.

    Trả lờiXóa