Phật giáo Nam Tông bước vào mùa an cư


imageTheo truyền thống Phật giáo Nam tông ở Việt Nam, chư Tăng an cư kiết hạ từ ngày 16-6 (âm lịch) đến ngày 15-9 (âm lịch). Từ ngày 16-9 (âm lịch) đến ngày 15-10 (âm lịch), các chùa tổ chức Lễ hội Dâng y Kathina.
Năm nay, Phật giáo Nam tông Việt Nam, ngoài các điểm an cư tại các chùa, có một số chùa tổ chức an cư tập trung như Thiền viện Phước Sơn (Biên Hòa, Đồng Nai) với khoảng 100 chư Tăng và 200 tu nữ, Tổ đình Bửu Quang (TP. Hồ Chí Minh) với khoảng 100 chư Tăng và tu nữ v.v…

Xin giới thiệu chùm ảnh sinh hoạt một ngày an cư của chư Tăng và tu nữ tại Thiền viện Phước Sơn, Đồng Nai:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét